Ozon Terapi

Makale Dizini

o

Bilim adamı Dr. Otto Warburg, Nobel ödülü kazandığı çalışmasında kanserin temel nedeni olarak oksijensiz yaşamı göstermiştir....

 

Normal hücreler oksijene gereksinim duyarken kanser hücreleri oksijensiz yaşayabilir. Onkogenler stres, kirlilik, radyasyon yanında oksijen eksikliği gibi faktörlerle de  uyarılabilir.
Ozon nedir?
Ozonterapi nedir?
Ozon etki mekanizması1
Ozon tedavisi ile vücutta oluşan değişiklikler
Medikal Ozonun kullanıldığı durumlar 
Uygulama yöntemleri 
Endikasyonlar
Ozon terapi kimlere uygulanmaz?
Ozon sauna yararları
Ozonterapi uygulanan hastalıklar


OZON NEDİR?
   Ozon (O3), yüksek enerjiye sahip güneş ışınlarının normal oksijen moleküllerine (O2)  çarpmasıyla ortaya çıkan oksijen atomlarının (O) diğer oksijen molekülleriyle (O2) birleşmesi sonucunda meydana gelen 3 oksijen atomundan oluşan doğal bir gazdır ve normal oksijenden daha az kararlıdır. Kimyasal bir bileşen değildir.  Atmosferi oluşturan azot, oksijen ve karbondioksit gibi temel gazlara göre oldukça düşük oranda bulunan ozon, hem iklimi etkiler hem de yer yüzeyindeki canlıların korunmasında önemli rol oynar. 
   Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olduğundan özellikle son yıllarda dezenfeksiyon amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kimyasal bir dezenfektan değildir. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına neden olmuştur. 1 gr ozon, 1m3 suda bulunan mikroorganizmaların tamamını ortalama 5 dakika içinde öldürür. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Ayrıca kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Bu nedenle yan etkisi yoktur.


OZONTERAPİ NEDİR?
   Ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilere “ozon terapi’’ denilmektedir. 1856 yılından beri kullanılmaktadır. 1977 de vücuttaki etkileri teknik olarak açıklanmıştır. 1998 den beri ülkemizde kullanılmaktadır. Oldukça eski bir tedavi şekli olmakla beraber her geçen gün farklı yararlı etkilerinin bulunması onu yeniden güncel hale getirmektedir. 
   Ozon tedavi ‘’alternatif tıp’’ değil, aksine etkileri bilimsel olarak yüzlerce çalışmayla kanıtlanmış etkili bir tedavi yöntemidir.  ‘’Kan yıkama’’ olarak da bilinir. Pek çok hastalıkta kullanılır.  Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı yollarla verilebilmesidir.


OZON ETKİ MEKANİZMASI
   Medikal ozon %5 ozon ve %95 oksijen karışımından oluşmaktadır. Ozonun metabolizmadaki etkisi, konsantrasyonuna ve kullanıldığı doza bağlı olarak değişiklik gösterir. 70-100 mg/ml konsantrasyonlu ozon, enfekte yaraların tedavisinde mikroorganizmaların oksidatif etkilerini bozarak etkisini gösterir.  Orta dozdaki (40-70 mg/ml) ozonun mikroorganizmaların aktivasyonunu önleyici etkisi vardır.(40-1 mgl/ml) arasındaki düşük dozlar, özellikle yaşlılardaki dolaşım bozukluklarında kullanılır.
   Vücutta oksijenasyon azlığı kötü sağlığın temelinde yatan en önemli sebeptir. Ozon tedavisi mikro dokuda bozulmuş olan oksijen dengesini yeniden düzenler. Kırmızı kan hücrelerinin elastikiyetini artırır ve kılcal damarlardan geçişini hızlandırarak yetersiz oksijen alan bölgelere hızla oksijen taşınmasını sağlar. Kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini de artırarak organların oksijenlenmesini artırır. Büyüme faktörleri dediğimiz salgıların yapımı artar ve bu yolla yara iyileşmesi hızlanır.
    Kanda oluşan bazı bileşenler damarların genişlemesine yol açar. Bu da, kan dolaşımı yetersiz olan bölgelerin kanlanmasını sağlar. Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır, diğer bir deyişle bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak vücudun bağışıklık hücreleri sitokin adı verilen özel habercileri üretir. Nötrofil denilen kan hücrelerinin uyarılması ve sitokin sentezinin artması, immün sistem denilen bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik iliği, aldığı uyarılarla yeni hücre yapımına başlarken hasarlı organ ve dokuların rejenerasyonu gerçekleşir. Hormon ve merkezi sinir sistemi, aldığı uyarılarla metabolizmayı hızlandırır. Hücre elemanlarını ve enzim sistemlerini uyararak vücudun kendi antioksidan korumasını hızlandırır. Antioksidan enzimlerin kanda süratle artması vücudun kendisine zararlı olan gelişmeleri önler. Bu sayede çeşitli yollarla insan bedenine girmiş veya metabolizma sonucu üretilmiş olan ama insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar bertaraf edilir. 
    Hızla büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller. Detoks edici özelliği ile vücudumuzdaki kimyasal maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.(Kurşun, Civa gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik maddeler, tarım ilaç kalıntılarının atılmasını hızlandırır.) 
   Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir. Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını sağlar, böylelikle damar duvarındaki plakların yumuşamasını ve küçük kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak dolaşımı düzenler.


OZON TEDAVİSİ İLE VÜCUTTA OLUŞAN DEĞİŞİKLER 

• Deri kan dolaşımı artar. Böylece cilt yenilenir, sıkı ve pürüzsüz görünüm oluşur.  
• Derinin toksinleri atması kolaylaşır. 
• Hücre ve dokulara giden kan dolaşımı düzelir. 
• Kanın oksijen taşıma kapasitesi artar. 
• Bağışıklık sistemi güçlenir. Enfeksiyon hastalıklarına direnç artar.. 
• Tansiyon düzenlenir. 
• Kan ve lenf sistemi temizlenir. 
• Kaslarda biriken toksinler giderilerek kaslar gevşe ve yumuşar, esnekliği artar. 
• Eklem ağrıları ve kas rahatsızlıkları iyileşir. 
• Hormon ve enzim üretimi normale döner. 
• Beyin fonksiyonları ve hafıza güçlenir. 
• Depresyon ve sıkıntıyı ferahlatıcı etki görülür. . 
• Metabolizma düzenlenir, homeostasis denilen vücudun iç dengesini sağlanır.
• Hücreler yenilenir ve antioksidan etkiler görülür. 
• Vücut toksinlerden arınır.


MEDİKAL OZONUN KULLANILDIĞI DURUMLAR
   Mikrop kırıcı, bakteri öldürücü, virüs çoğalmasını önleyici, mantar öldürücü etkisi yüksek bir gaz olan ozon, enfekte olmuş yaraların tedavisi ile bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır. 
   Kan dolaşımını arttırma özelliğinden dolayı dolaşımla ilgili bozuklukların tedavisinde de kullanılır. Bağışıklık sistemini güçlendirir,  yani vücudun direncini arttırır. 
Ozonterapi 5 temel alanda kullanılmaktadır:
1.Dolaşım bozukluklarının tedavisi  
2.Virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde; örneğin karaciğer hastalıklarından hepatitler, uçuklar. 
3.Zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıklarda örneğin; Bacaklardaki açık yaralar, Enflamatuar bağırsak hastalıkları, yanıklar, haşlanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları.
4.Kanser tedavisinde ilave ya da tamamlayıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak  
5.Lipoliz etkisi ve oksijenasyon etkisinden dolayı bölgesel zayıflama ve genel zayıflama (ozon sauna) tedavilerinde de kullanılır.


 


UYGULAMA YÖNTEMLERİ
1.Majör ozonterapi: Major Otohemoterapi de denir. Hastadan kan alınarak tedavi yapılır. Geriatride (yaşlanmaya bağlı hastalıklar), dolaşım bozukluklarında yeniden canlanmayı sağlamak için, viral kökenli hastalıklarda ve genel bağışıklık sistemi aktivasyonu için kullanılır. 
    Bu yöntemde 50 ila 100 ml hastanın kanı alınır. Tam olarak tespit edilmiş ozonla karıştırıldıktan sonra hastaya geri verilir. (Ozon kırmızı ve beyaz kan hücrelerini oluşturan spesifik maddelerle tamamen reaksiyona girer ve böylece metabolizmayı arttırır. İşte bu aktive edilmiş kan hastaya aynı damar yoluyla tekrar geri verilir. Yani hastaya doğrudan ozon verilmez.
2.Minör ozonterapi: Minor Otohemoterapi denilen bu yöntemde  3-5 ml hasta kanı, ozonlandıktan sonra hastaya kalçadan geri verilir. Bu yöntemle spesifik olmayan bağışıklık sistem aktivasyonu yapılır. Alerjik hastalıklarda, sedef, romatizmal hastalıklar, fibromyalji ve genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmekte kullanılır.
3.Eksternal tedavi: Ozon gazını ayaklar ve bacaklar için kapalı bir sistemde plastik poşet içinde dolaştırarak ya da vücudun farklı bölgelerine uygun torbalar, folyolar ile gerçekleştirilir. Vücudun tedavi edilecek kısmı önceden su ile nemlendirilir, çünkü ozon kuru bölgelere etki etmez. Bu metod cilt ülserlerini, yaraları, açık yaraları, ameliyat sonrası oluşan lezyonları, herpes ve enfekte olmuş alanları tedavi etmekte çok etkilidir. 
    Özellikle diş hekimliğinde ozonlu saf su ve egzema, mantar, liken gibi cilt erupsiyonlarında ozonlu saf medikal zeytinyağı kullanılır. 
4.Rektal insuflasyon: Ozon gazının rektal yolla uygulanması yönteminde ozon gazı direkt olarak hassas bağırsak cidarı tarafından emilir. Bu yöntem genelde bağırsakların enflamatuar hastalıklarında kullanılır. Ancak genel sağlık desteği ve yeniden canlanma için de tercih edilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı majör ozonterapi ile aynı etkiye sahip olmasıdır.
5.Ozonun eklem içi enjeksiyonu:  Ozon gazı, yavaşça eklem içine enjekte edilir. Bu metot ağrılı enflamatuar hastalığı olan ekleme uygulanır. Artrit, tekrarlayan eklem-kıkırdak hasarı, genel patolojik sertliklerde uygulanabilir. 


ENDİKASYONLAR

Dolaşım bozuklukları
     Arteryel dolaşım bozukluklarında diğer semptomların yanı sıra bacaklarda hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı alarm veren semptomlardır.
Klasik tedaviye ek olarak veya tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir. 

İyileşmeyen Yaralar 

  Şeker hastalığına bağlı yaralar, diyabetik ayak, enfekte olmuş ve iyileşmeyen yaralar, yatakta uzun süre yatmaya bağlı dekubitüs ülserleri, ameliyat sonrası zor iyileşen yaralar, dolaşım bozukluğuna bağlı kol ve bacaklarda çıkan ciddi yaraların tedavisi, ozon tedavisinin temel uygulama alanlarından biridir.

Yanıklar 

  Kan dolaşımını düzelttiği için yanıklarda da çok faydalıdır.

Kanserin Tedavisi ve Önlenmesi 
    
Kanserin temel nedeni oksijensiz yaşamdır. Normal hücreler oksijene gereksinim duyarken kanser hücreleri oksijensiz yaşayabilir. Onkogenler stres, kirlilik, radyasyon yanında oksijen eksikliği gibi faktörlerle uyarılabilir. Bilim adamı Dr. Otto Warburg, Nobel ödülü kazandığı çalışmasında; kanserin temel nedeni olarak oksijensiz yaşamı göstermiştir. Oksijen eksikliği, kanserin yayılmasını da kolaylaştırır. Kanser hücreleri oksijen açısından zengin bir ortamda varlıklarını sürdüremediğinden, yeterli oksijen sağlanırsa, tümör dokusunun beslenmesi bozulur. 
     Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirici, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini engelleyici etkisi de vardır. Lenfositler, yardımcı ve baskılayıcı hücreler ve doğal katil hücreler ozonun başlattığı biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir ve sitokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretirler. Yani ozon, vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini sağlar. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu başlatılır. 
     Kemoterapi – radyoterapinin tümör üzerindeki öldürücü etkilerini arttırarak tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Romatizmal hastalıklar
     Romatoid artrit gibi hastalıklarda bağışıklık sistemini düzenlediğinden diğer medikal tedavilerle kombine edildiğinde dramatik iyileşmeler gözlenir. Ankilozan spondilitde yüksek dozda kullanılır.

Fibromiyalji
     Ayrıca çok yaygın bir hastalık olan ve yoğun adale ağrıları, yorgunluk, uyku bozuklukları ile seyreden fibromiyaljide de fayda sağlar.  

Kas Eklem Hastalıkları 
    Kemik deformasyonu gelişmemiş dizde oluşan gonartrozlarda eklem içine yapılan ozon enjeksiyonları, eklem içinde hava yastığı oluşturarak ağrıyı azaltır. Ayrıca kıkırdak dokunun tamir edilmesini sağlar. 

Felç sonrası durumlar
    Kan dolaşımını düzelttiği için tromboza bağlı felçlerden sonra çok fayda sağlar.

Kemik erimesi (osteoporoz)
    Gerek kan dolaşımı üzerine olan etkisi, gerek antioksidan etkisi nedeniyle çok fayda sağlar.

Virüslerden Kaynaklanan Hastalıklar 
    AIDS, zona, uçuk gibi viral hastalıklarda hem virüsün ölmesini ve vücuttan atılmasını sağlayarak, hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek etkili olur.

Karaciğer inflamasyonu
    Karaciğerin  Hepatit A, B ve C ile inflamasyonu klasik tedaviler arasında sayılır. Hepatit A diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, hepatit B sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi yöntemlerine ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı yöntemler kuluçka süresi yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır. 

Böbrek Fonksiyonlarının Düzenlenmesi 
    Ozon sauna yöntemi ile terleme artırılır. Böylece lenfatik sistemde birikmiş toksinlerin, ağır metallerin ve kimyasal maddelerin atılmasını hızlandırarak böbreğe yardımcı olur. Ağır metallerin atılım işi saunada terleme yolu ile 15 dakikada gerçekleştirilir

Deri Hastalıkları 
    Kan, lenf ve deri hücrelerine nüfus eden ozon sayesinde dokuların iyileşmesi ve kendini yenilemesi sağlanır. Daha temiz, daha yumuşak, yenilenmiş bir cilt sağlar. Ayrıca virüs, bakteri ve mantarları öldürdüğünden bunların sebep olduğu deri enfeksiyonlarını da tedavi eder. Ter kokularını önler. Sedef hastalığı, vitiligo, egzama, liken planus, skleroderma, mantar hastalıkları ve akne tedavisinde kullanılır.

Göz Hastalıkları 
    Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişikliklerle gözü de etkilemektedir. Gözün retina tabakasında ve optik sinirdeki harabiyetler çeşitli derecelerde görme bozukluğu oluşturmaktadır. 6-8- ay içerisinde görmede iyileşmeler kaydedilmiştir. Tedavinin devam ettirilmesi halinde görme performansında artış gözlenmiş veya daha kötüye gidişin durdurulması sağlanmıştır.

Bağırsak Hastalıkları
   İltihaplı bağırsak hastalıklarında özellikle erken dönemde rektal ozon gazı püskürtmesi şeklinde yapılan bölgesel uygulamaların çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır.  Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı tedavisinde kullanılır.

Diş Hekimliği 
    Diş çürüklerini önlemede ve yeni başlamış çürüklerde tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Cinsel Fonksiyonların Düzenlenmesi
    Kan dolaşımını düzenlediği ve oksijenli bir ortam sağladığı için cinsel fonksiyonlarda artış gözlenir.

Kadın Hastalıkları
   Genital akıntılarda etkilidir. Tedaviye dirençli alt genital enfeksiyonlarda bakteri, mantar, virüs öldürücü etkisi ve hormonal durumu düzenleyici rolü ile etkili olur.

Nörolojik Hastalıklar
    Multiple sikleroz (MS), Alzheimer, Parkinson gibi dejeneratif sinir sistemi hastalıkları ile myotomi, muskuler distrofi veya spastik çocuklardaki kas – sinir hastalıklarında başarılı sonuçlar alınabilmektedir. 

Migren ve baş ağrıları  
    Dolaşım sistemini düzenlediği ve oksijeni artırdığı için fayda sağlar.

Yaşlılık (AntiAging)
    Anti-aging, sağlıklı yaşlanma ve genç kalma amacıyla uygulanan önemli bir alandır. İş hayatındaki stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yanıt verir. Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma aktivasyonu ve genel iyilik hali ile kişiler kendilerini yenilenmiş hissetmektedirler. Profesyonel sporcular ve kadınlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktadırlar. Fiziksel dayanıklılığı da arttırmaktadır. Bağışıklık sistemi harekete geçirilir.

Selülit 
    Farklı mekanizmalarla etkili olur. Ciltte biriken yağ asitleri ile etkileşir. Ayrıca alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini artırarak kılcal damarlardan kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmaları normal hale döner.

Stresle Mücadele 
    Günlük yaşam mücadelesi, iş yoğunluğu, mesleki sıkıntılar, endüstriyel olarak hazırlanan gıda ürünleri, çevre kirliliği, nikotin, alkol, kahve, manyetik kirlenmeler, yanlış yaşam biçimi ve hatalı beslenme, hareketsizlik, hastalık ve enfeksiyonlar stres nedenidir. Ozon tedavi; hastalıkların ve enfeksiyonların tedavisinde etkili olurken toksinlerin de atılmasını sağlar.

Detoks (Toksinlerden Arınma) 
    Solunan hava, yenilen ve içilen toksinler ve kirletici maddeler vücuda girerler ve cilt tarafından emilirler. Yiyeceklerimizde 3000’den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Yetişkinler tükettikleri gıdalarla birlikte yılda 1.8 kg zirai ilaç artıkları almaktadırlar. Yağ dokularında depolanan toksinler ve tarım ilacı atıkları, ağır metaller, ilaç artıkları, suni kimyasallar ve gıda koruyucuları gibi kimyasallar, sağlıklı doku ve hücreleri yavaş yavaş yok ederler. Bu durum hem birçok hastalığın hem de yaşlanmanın sebebidir. Ozon sauna ile bu birikmiş toksin ve kimyasal maddeler deri yoluyla atılır. Aynı zamanda dokuların oksijenlenmesi sağlanmış olur. Ozon sauna derinin üçüncü bir böbrek ve ikinci bir akciğer sistemi gibi çalışmasını sağlar.

Zeka sorunları 
    Sınava hazırlanan öğrencilerde hafızayı artırmak için ozon kullanılmaktadır. Birçok sebeple akciğerlerden kana geçen oksijen azalabilir veya beyine giden kan akımı yetersiz olabilir. Serbest radikallerin beyin işlevlerini yavaşlatıcı etkisi en iyi ozon tedavisi ile giderilebilir. Kanın direkt oksijenlenmesini artıran ozon tedavisi en ideal ve doğal yoldur. 

Baş dönmesi ve kulak çınlaması
    Dolaşım sisteminde olumlu etkileri ve antioksidan kapasitedeki artış nedeniyle faydalıdır.

Hipertansiyon ve kalp hastalıkları
     Tansiyon yükselten mekanizmaları tersine çevirdiği için önerilir. Başlangıçta kan dolaşımı düzeldiği için tansiyon yükselmeye meyleder gibi bir görüntü vermesine rağmen, dolaşımın stresten kurtulması ve oksijenli ortam tedavide olumlu etkiler sağlar.

Tip 2 diyabet 
     Dolaşımı düzenleyici, antioksidan etkisi, oksijenli ortam sağlaması, virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi ve toksinlerin uzaklaştırılmasındaki etkileri nedeniyle tercih edilir. Sadece kan şekerini düşürmek için değil, hastalığın ortaya çıkmasını sağlayan mekanizmaları düzenleyerek etkisini gösterir. Ayrıca diabetik ayak gibi bacağın kesilmesine yol açan durumlarda da çok etkin bir şekilde kullanılır. Physiotron ile beraber kullanıldığında etkisi kat kat artar.

Gastrit ve mide ülseri 
     Bozulmuş kan dolaşımı düzenlendiği için çok faydalıdır. Günümüzde reflü ve ülserde asit azaltıcı tedavi uygulanmaktadır. Oysa bu normal mekanizmayı bozmaktan ileri gitmez. Asit gerekli olmasaydı zaten yaratılmazdı. Asit sindirim için çok gereklidir. Asit azalınca sindirim problemleri de başlar. ayrıca gıdalar ile giren mikroplar asit ile karşılaştıklarında yok olurlar. Asit azaldığı zaman ise mikroplar bağırsağa geçerek, kan dolaşımına girme olanağını elde ederler. Bir çok hastalığın başlangıç yeri bağırsaklardır. Kanser ve şeker hastalığına varıncaya kadar bir çok hastalık için başlangıç mekanizma budur.

Burger hastalığı 
     Oksijenizasyonu artırması ve dolaşımı düzenlemesi nedeniyle tedavide fayda sağlar.

Akut ve kronik enfeksiyon hastalıkları 
     Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için kullanılır.

Alerjik astım, alerjik rinit gibi alerjik kökenli hastalıklar 
     Toksinleri uzaklaştırdığı, kan dolaşımını ve bağışıklık sistemini düzenlediği için tedavide faydalıdır. Physiotron ile birlikte kullanıldığında çok etkindir.


MAJOR OZON TERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?
    Ozonun uygulanmasının yasak olduğu durumlar son derece sınırlıdır.
1. Favizm;( alyuvarlarda Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği) 
2. Aşırı alkol kullanmak 
3. Hipertroidi; tiroid bezi aşırı çalışması 
4. İleri derecede kansızlık ve kanla ilgili rahatsızlıklar (hemofili, kanama pıhtılaşma hastalıkları vb.) 
5. Kronik ve tekrarlayıcı pankreas bezi iltihapları 
6. Yeni olan kalp enfarktüsü 
7. Kanamanın aktif olarak devam ettiği beyin felci gibi bazı hastalıklar
8. Ozona karşı alerji veya intolerans olması

OZON SAUNA YARARLARI

  1. Laktik asit üretimini azaltarak kasların gevşemesini sağlar. 
  2. Toksinleri okside ederek atılmasını sağlar. 
  3. Kan dolaşımını artırarak incinmiş kasların daha çabuk iyileşmesini sağlar. 
  4. Virüs,bakteri ve mantarları yok eder. 
  5. Organların ve iç salgı bezlerinin metabolik süreçlerini hızlandırır. 
  6. Daha temiz daha yumuşak yenilenmiş bir cilt sağlar. 
  7. Hücrelerin nefes almasını normal hale getirir. 
  8. Kronik yorgunlukların ve çevresel faktörlerden kaynaklanan rahatsızlıkların tedavi edilmesini sağlar. 
  9. Bağışıklık sistemini güçlendirir. 
10. Vücudun doğal toksin arındırma (detoksifikasyon) sürecine yardım eden oksijen miktarını artırır.OZONTERAPİ UYGULANAN HASTALIKLAR
A
  1. Acariasis
  2. Abscess
  3. Acne
  4. Acrodermatitis
  5. Acute infections
  6. Acute otitis media,
  7. Acute vestibulopathy,
  8. Addisons disease,
  9. Adenocarcinoma (a type of cancer)
10. Adenocarcinoma,
11. Adenovirus,
12. Adrenalitis,
13. Aging
14. AIDS
15. Allergies
16. Alopecia Ehrlichiosis,
17. ALS (Lou Gehrig disease),
18. Alzheimer's disease
19. Amebiasis,
20. Amenorrhea,
21. Amyloidosis,
22. Anal fissures
23. Anemia,
24. Angina,
25. Angiodema,
26. Ankylosing spondylitis,
27. Anthrax,
28. Antibacterial
29. Antifungal
30. Antiviral
31. Anxiety
32. Apthous stomatitis,,
33. Arterial occlusion,
34. Arteriosclerosis,
35. Arthritis
36. Arthrosis,
37. Asthma
38. Atherosclerosis
39. Athlete's foot,

B
  1. Bedsores
  2. Bladder inflammation
  3. Bronchitis
  4. Bullous pemphigus,
  5. Babesiosis,
  6. Bacterial pneumonia,
  7. Bartonellosis,
  8. Basalinoma,
  9. Bell palsy,
10. Bornholm myalgia,
11. Botulism,
12. Bronchitis,
13. Bronchopulmonary aspergillus,
14. Broncospasm,
15. Brucellosis,
16. Burkit lymphoma,
17. Burns

C
  1. Cancer of all types,
  2. Candidiasis (a fungal infection)
  3. Cardiovascular disease
  4. Catarrh (inflammation of the mucous membranes)
  5. Cerebral sclerosis
  6. Chlorosis (a type of anemia)
  7. Cholesterol metabolism disorders
  8. Chronic middle ear deafness
  9. Circulatory disorders
10. Cirrhosis
11. Colon inflammation
12. Constipation
13. Crohn's disease
14. Cystitis (inflammation of the bladder)
15. Carbuncles,
16. Cavernous sinus thrombosis,
17. Cellulitis,
18. Cerebral atrophy,
19. Cerebro vascular accident,
20. Chagas disease,
21. Chicken pox,
22. Chlamydia,
23. Cholecystitis,
24. Chronic pain,
25. Chronic pulmonary disease,
26. Cirrhosis of the liver,
27. Coccidiomycosis,
28. Colitis,
29. Conjunctivitis,
30. Contact dermatitis,
31. Coronavirus,
32. Cryoglobulinemia,
33. Cryptococcosis,
34. Cryptospiridiosis,
35. Cutaneous larva migrans,
36. Cystitis
37. Cytomegalovirus,

D
1. Decaying teeth
2. Decontamination of blood or blood products
3. Degenerative diseases
4. Detoxification
5. Diabetes
6. Dengue fever,
7. Dermatitis,
8. Diverticulitis,

E
  1. Eczema
  2. Endometrial carcinoma
  3. Echovirus,
  4. Encephalitis,
  5. Encephalomyelitis,
  6. Endocarditis,
  7. Endometritis,
  8. Endophthalmitis,
  9. Enteric fever,
10. Enteritis necroticans,
11. Environmental hypersensitivity,
12. Epidermoid carcinoma,
13. Epidermolitic keratosis,
14. Epidermophytosis,
15. Epididymitis,
16. Epstein-Barr virus,
17. Erysipelas,
18. Erythema migrans,

F
1. Flu
2. Fungus
3. Furunculosis (infection of the hair follicles)
4. Flavivirus,
5. Folliculitis,
6. Food poisoning,
7. Fulminant varicella,

G
  1. Gangrene
  2. Gastric cancer
  3. Giardiasis (a parasitic infection)
  4. Gout
  5. Genital warts,
  6. Giardiasis,
  7. Glaucoma,
  8. Glioma,
  9. Glomerular membrane disease,
10. Glomerulonephritis,
11. Goodpasture syndrome,
12. Gout Ocular trachoma,
13. Graves disease,
14. Guillan-Barre syndrome,

H
  1. Histoplasmosis,
  2. HTLV,
  3. Huntingdon chorea,
  4. Hypercholesterolemia,
  5. Hypersensitivity,
  6. Hyperthyroidism,
  7. Hypotension,
  8. Highfever
  9. Hepatitis B
10. Herpes simplex virus infection
11. Herpes zoster (chickenpox, shingles)
12. Hairy leukoplakia,
13. Heart arrhythmia,
14. Heart disease,
15. Hematoma,
16. Hemolytic anemia,
17. Hemorrhage,
18. Hemorrhagic fever,
19. Hemorrhoids,
20. HIV,
21. High cholesterol
22. Hypoxia (low oxygen levels)

I
  1. Immune system stimulation
  2. Insomnia
  3. Intestinal inflammation
  4. Irritable bowel syndrome
  5. Ichthyosis,
  6. Ileitis Polyoma virus,
  7. Impetigo,
  8. Influenza,
  9. Intravascular coagulation,
10. Ischemic optic neuropathy,
11. Joint dystrophy

K-L
  1. Kaposi's sarcoma
  2. Krohn's disease,
  3. Kyanasur Forest disease,
  4. Landry syndrome,
  5. Lassa fever,
  6. Leishmaniasis,
  7. Leptospirosis,
  8. Leukemia,
  9. Leukoencephalopathy,
10. Leukopenia,
11. Listeriosis,
12. Lupus erythematosus,
13. Lyme disease,
14. Lymphocytic choriomeningitis,
15. Lymphogranuloma,
16. Lymphoid pneumonia,
17. Laryngeal infection
18. Leg ulcers
19. Lymphoma,

M
  1. Malabsorption syndrome
  2. Menopause
  3. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection
  4. Mononucleosis
  5. Multiple sclerosis
  6. Malaria Scabies,
  7. Mastoiditis,
  8. Measles,
  9. Melanoma,
10. Melioidosis
11. Meniere disease,
12. Migraine,
13. Molluscum ecthyma,
14. Mononucleosis,
15. Morbilloform,
16. Multiple sclerosis,
17. Mumps,
18. Myalgia,
19. Myasthenia gravis,
20. Mycobacterium avium complex,
21. Mycosis,
22. Myelitis,
23. Myocarditis,
24. Myonecrosis,
25. Myositis,

N
1. Neurodermatitis,
2. Neutropenia colitis,

O
  1. Occlusive lower limb arterial disease (peripheral vascular disease)
  2. Ocular retinitis pigmentosa
  3. Optic nerve dysfunction
  4. Oral surgery disinfectant
  5. Osteomyelitis (inflammation of the bone marrow)
  6. Ovarian cancer
  7. Optic nerve dysfunction,
  8. Optic neuritis,
  9. Oral erythema,
10. Orbital cellulitis,
11. Orchitis,
12. Osteomyelitis,
13. Osteoporosis,
14. Osteosarcoma,
15. Otosclerosis,

P
  1. Pain
  2. Parasite infection
  3. Parkinson's disease
  4. Periodontal disease
  5. Phlebitis (inflammation of a vein)
  6. Pneumonia
  7. Poor circulation
  8. Proctitis (inflammation of the rectum)
  9. Prostate cancer
10. Pancreatitis,
11. Panniculitis,
12. Papillitis,
13. Parainfluenza,
14. Pediculosis Urethritis,
15. Pelvic inflammatory disese,
16. Pemphigoid,
17. Pernicious anemia,
18. Pneumocytosis,
19. Pneumonia.
20. Poliomyelitis,
21. Polyateritis,
22. Poor circulation,
23. Postpartum fever,
24. Prostate enlargement,
25. Prurigo,
26. Psoriasis,
27. Pulmonary toxiplasis,
28. Pyoderma,

R
  1. Radiation injuries
  2. Rheumatoid arthritis
  3. Rabies,
  4. Radiculoneuritis,
  5. Relapsing fever,
  6. Reynaud's disease,
  7. Reynold's syndrome,
  8. Rheumatoid arthritis,
  9. Rhinitis,
10. Rift Valley fever,
11. Rubella,
12. Rhinoplasty ("nose job")

S
  1. Salmonella,
  2. Salpingitis,
  3. Scleroderma,
  4. Senile dementia,
  5. Senile macular degeneration,
  6. Sennutsu fever,
  7. Septicemia,
  8. Shingles,
  9. Shock,
10. Sickle cell anemia,
11. Sinusitis,
12. Skin burns,
13. Spinalioma,
14. Staphyloococcus,
15. Stiatonigral degeneration,
16. Stroke,
17. Syphilis,
18. Scars
19. Sickle cell anemia
20. Sinus infection
21. Skin ulcers
22. Stomatitis (inflammation of the mouth lining)
23. Supportive care

T
  1. T.cruzi,
  2. Tardive dyskinesia,
  3. Tendinitis,
  4. Tetanus,
  5. Thoracic zygomycosis,
  6. Thrombopenic purpura,
  7. Thrombophlebitis,
  8. Thyroiditis,
  9. Tinea versicolor,
10. Tinnitus (ringing in the ears)
11. Trichomoniasis (a parasitic infection)
12. Tuberculosis
13. Tinnitus,
14. Togavirus,
15. Tourette syndrome,
16. Toxic amblyopia,
17. Toxoplasmosis,
18. Traveller's diarrhea,
19. Trench fever,
20. Trypanosomiasis,
21. Tuberculosis,
22. Tularemia,

U
1. Ulcers,
2. Urticaria,
3. Uterine spasm,
4. Uveitis, Colorado tick fever,

V-W
  1. Varicella pneumonia,
  2. Varicose veins,
  3. Vascular retinopathy,
  4. Vasculitis,
  5. Vertebral inflammation
  6. Wasting syndromes
  7. Weight loss
  8. Whooping cough
  9. Wound healing
10. Warts,
11. Wegener granulomatosis,

 

Adresimiz

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 (0216) 411 95 98
  (0530) 605 36 79
Bağdat Caddesi, Selamiçeşme, Fenerbahçe Mah. 160/1 A BLOK PK : 34726 Kadıköy - İstanbul

Hakkımızda

Dr Remedy "SAĞLIĞINIZ BAŞARIMIZDIR" sloganına esas olmak üzere sizler için hazırladığı, size en uygun programı tespit edip bunu uygulayıp toplumu oluşturan ve oluşturacak bireylere daha anne karnından itibaren sağlık bilinci ve sağlık kazandırarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı planlar..

Sosyal Medya: