Aura Chakra

a1

İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür… Ölmeyen tek şey  enerjidir.  Gerek fiziksel  bedenimiz gerekse enerji bedenimiz birbiriyle etkili bir iletişim içindedir....

İnsanda fizik beden dışında enerji bedeni de mevcuttur. Varlığımız somut olarak bedenimizi, soyut olarak ise enerjimizi içerir. Fiziksel bedenimiz gözümüzle gördüğümüz, elimizle dokunduğumuz parçamızdır. Enerji bedenimiz ise ancak ruhsal yönden gelişmiş olan insanların görebileceği, elimizde tutamadığımız, bedenimizdir. Her iki beden bir ayna gibi sağlığı ve hastalığı birbirlerine yansıtırlar.

Enerji beden ve fizik beden birbiri ile paralel ama bildiğimiz zamanda eş zamanlı olmayan bir şekilde, bir bütün halinde birlikte hareket ederler. Bedendeki önemli enerji merkezlerine ÇAKRA adı verilmektedir. Bunların fiziksel boyutta karşılığı hormon salgılayan bezlerdir. 7 adet ÇAKRA yani enerji merkezi vardır. Çakralarımız doğduğumuzda temiz ve dengededirler. Yaşam boyu edinilen negatifliklerle (kıskançlık, hırs, öfke, ego, stres vb.) evrendeki kozmik enerjiyi bedenimize yeterince alamadığımızda çakraların çalışması bozulur. Çakra adı verilen noktalardaki blokajlar ve enerji seviyesindeki düşüklükler manyetik dalga yüklenmiş değişik frekanslara sahip ışık dalgaları veya bio-rezonans frekans yöntemiyle düzeltilerek denge sağlanır.

Çakra açılması olarak adlandırılan yönteminin amacı vücudun enerji dengesini sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Böylelikle vücudun kendi kendini idare etme kapasitesi artırılmakta ve problemlerin organik boyuta taşınması engellenmektedir.

                                  

                                                        

Ruh–Beden-Zihin Üçgeni

Bir insanın tam anlamıyla sağlıklı olduğundan söz edebilmemiz için Vücut(Fiziksel Beden), Ruh (Enerji Bedeni) ve Zihin(Düşüncelerimiz) sağlığının yerinde olması gerekmektedir. Şekilde görüldüğü bunlar bir üçgen  oluşturular. Bir tanesi bozulunca diğerlerine de etki yapar ve genel sağlık bozulur.


DUYGUSAL BEDEN

Yaşamımızda keder, ıstırap, kalp kırıklığı, hüzün, kayıp, üzüntü, reddedilme, incinme, ölüm korkusu, değişik korkular, geleneklerden gelen aile ve toplum baskısının yol açtığı bastırılmış öfke, onaylanmama gibi duygular mevcuttur. Bastırılmış bu duyguları farkında olmadan biriktiririz ve zaman içerisinde unutarak yok olduklarını sanırız. Aslında bu duygular unutulmamış, sadece bilinç altına atılmıştır. Bunlar zamanla hücreleri bloke eder. Hücrelerdeki blokaj zaman içerisinde kaldırılmadığı takdirde; Kalp, bağırsak, mide, karaciğer, safra kesesi, dalak vb organlarımıza zarar vererek çeşitli hastalıklara sebep olurlar. Yaşamdan tad almama başlar.

Baş ağrıları: Çoğu zaman dengesizliklere neden olan içimizde tuttuğumuz, alıkoyduğumuz hislerdir. İşlerin neden bizim istediğimiz gibi gitmediğini anlamaya çalışırken oluşur. Bunlara gözyaşları, öfke, inkâr, çok fazla kendini ve koşulları analiz etme katılır, birey kısır döngüye girer ve bir süre sonra olayları doğru algılama yeteneği bozulur.

Kulaklarımız: Başkalarını işitme, duymadığımız veya duymayı istemediğimiz şeyleri bloke etme.

Boğazımız: Konuşmak, kişinin kendisini sözlerle ifade edememesi, anlaşılamaması gibi duygular boğazda blokaj oluşturur.

Bağırsaklarımız: Öfke, korku, suçluluk gibi duyguları içimizde tutmak kabızlığa, eski hisler, duygu ve düşünceleri çözümlemeden bırakmak kolite sebep olur.

 

AURA NEDİR?

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana Aura denir. Auramız aynı zamanda vücudun çevresini sarmış bir kalkan görevi yapar. Eğer sağlam ve güçlü bir auramız varsa bize dışarıdan bir hastalığın ya da negatif etkinin gelmesi düşünülemez. Ancak auramız zayıflamış veya yırtılmışsa negatif enerjilere ve hastalıklara çok daha açık hale geliriz. O halde, Auramızın güçlü ve sağlıklı olması fiziksel sağlığımız açısından çok önemlidir diyebiliriz. Bunun yanı sıra ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımız açısından da auramızın sağlıklı ve güçlü olması gerekmektedir.

    Eğer doğru insan ve fırsatları hayatımıza çekmek istiyorsak, pozitif enerji ve sevgiyle dolu olarak auramızın parlak ve sağlıklı olması gerekir. Maalesef, hayatta ilerlerken negatif enerjileri auramızda toplarız. Kızgınlık, üzgünlük ve nefret gibi düşünce formundaki negatif enerjiler auramıza yerleşerek, bütün enerjimizi düşürür ve insanları kendimizden uzaklaştırmamıza sebep olur. Aurayı düzenli olarak temizleyip, hem ruhumuzu hem de dünya ile olan bağlantımızı yenilememiz gerekir.

 

ÇAKRALAR

  Çakralar insan bedenindeki enerji  merkezleridir. Yedi temel çakra, omiriliğin alt ucundan başlayıp yukarıya doğru sıralanırlar. Her bir çakranın belirli rengi ve özel fonksiyonları vardır. 

    Çakraların pozisyonları ve fonksiyonları ile endokrin sistemdeki çeşitli hormonlar birbirleri ile ilişki içindedirler.
   Çakralarınızın dengesini koruyarak, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Vücudunuzdaki yedi enerji noktasını dengeleyerek, stres, migren ve kaslarınızdaki şikayetler, gerginlikten,  sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.

 

Stres, sindirim ve denge
     Kök çakra; kan, omurga, sinir sistemi, bacaklar ve kemikleri etkiler. Kırmızı renkle temsil edilen Kök  çakra, anüs ve cinsel organlar arasında yer alır. Endokrin sistemde bilinen karşılığı bulunmamakla birlikte, fiziksel bedenin enerji kaynağıdır ve dünyayla olan bağlantımızı simgeler.
Mesane problemleri ve migren
    Sakral Pleksus çakrası, cinsel organlarınızı, deri, böbrek ve böbreküstü bezlerini etkiler. Turuncuyla temsil edilen bu çakra, endokrin sistemde yumurtalıklar ve testise denk gelir. Erkeklerde penis ve kadınlarda klitorisin iki parmak üzerindedir.

Kaslardaki gerginlik, sindirim bozuklukları ve karaciğer problemleri

     Solar pleksus çakrası, cilt, sindirim organları, mide, pankreas, karaciğer ve endokrin bezleri üzerinde etkilidir. Sarı renkle temsil edilen bu çakra, göbek bölgesinde, göbek deliğinin hemen üzerinde yer alır. Endokrin sistemde böbrek üstü bezlerine denk gelir.

Yüksek tansiyon ve astım

       Kalp çakrası,akciğerleri, solunum sistemini, kalbi ve dolaşım sistemini etkiler. Ayrıca bağışıklık sistemi ile lenf bezlerini de kontrol eder. Yeşil renkle temsil edilen bu çakra, göğüs kafesinin ortasında yer alır. Endokrin sistemde timusa denk gelir.

 

Kilo problemleri, boyun ağrısı, acıyan boğaz ve tiroid bozuklukları

       Boğaz Çakrası, omuzları, boğazı, gırtlağı ve tiroid bezini etkiler. Mavi renkle temsil edilen bu çakra, yaklaşık olarak âdem elması denen bölgenin ortasındadır. Endokrin sistemde tiroid bezine denk gelir.

      

       Alın Çakrası, endokrin  sistemde  Hipofiz bezine,
      

       Taç çakra, endokrin sistemde Pineal beze denk gelir. 

 

Eğer herhangi bir çakranızda blokaj, travma ya da tıkanıklılıklar varsa bunların mutlaka temizlenmesi gerekir. Aksi halde ilgili çakranın etkilediği alanlarda fiziksel, duygusal, zihinsel yada ruhsal sorunlar yaşarsınız.


Enerji Beden Tarama ve Analiz Sistemi ile 
 Aura ve çakraların durumu,  
• Biyoenerji  bilimi  açısından  bedendeki enerji dengesi, 
• Enerji dengesizliğinin  genel sağlık durumuna etkisi ve gelecekteki muhtemel sağlık problemleri gösterilir.

 

    Sağlıklı bir vücutta negatif enerji bulunmaz. Vücudun herhangi bir yerinde problem var ise o bölge negatif enerji üretmeye başlar. Hatta negatif enerji üretmeye başladıktan birkaç ay sonra hastalık ortaya çıkabilir. Çok stresli insanlar sürekli negatif enerji üretirler. Çoğunlukla, bu tür insanlar, çeşitli ağrı ve psikolojik rahatsızlık duyarlar. 
Pozitif enerji; İnsanda mevcut olan olumlu bir enerji olmakla beraber, Pozitif enerjinin yüksek olması da hastalığa sebep olabilir. Arzu edilen, pozitif enerjinin dengede olmasıdır.

Niçin Aura Analizine ihtiyaç duyuyoruz?

   Enerji bedenimizdeki negatifleri  temizlemek, onlardan arınmak  ve güçlendirmek için, enerji bedenimize yoğunlaşma ihtiyacı duyduğumuzda  Aura Analizine ihtiyaç duyarız.
    Evde, işte, ofiste, okulda yani her yerde insanlarla etkileşim halindeyiz. Bu nedenle  Auramız başkalarının Aurası ile karşılaşarak bir etkileşime girer ve bir enerji değişimi oluşur. Enerji frekansı  yüksek olan kişi diğerini etki altına alır. Etrafımızdaki negatif  insanlar ve  karşılaştığımız durumlar, bizleri zihinsel ve duygusal anlamda rahatsız eder, ağırlaştırır, telaşa sokar. Bu nedenlerle biz  kendi enerjimizden  daha fazlasını kullanarak bedenimizden dışarı enerji çıkarırız. 
    Aşırı miktarda enerji kaybı olduğu zaman bunu bilmek zorundayız. Yüksek miktardaki enerji kaybı nedeniyle tezahür edecek hastalıkları yok edebilmek için , vücudumuzdaki enerji merkezlerine, organlara enerji yüklenmesi gerekmektedir.


Aura da görülebilen bazı problemler;
      Aura zayıflığı  kişiyi dış enerjilere karşı savunmasız bırakabilir veya kişiye tükenmişlik hissini verebilir.
    Aurada enerji boşaltımı yapan delikler olabilir. Bu kişide yorgunluk hissi yapabilir. Auradaki bu delikler enerji dengesizliğinin işaretini veren çöküntü bölgeler yaratabilir.
     Diğer insanlar tarafından auradan enerji çekilmesi, kişide duygusal yönlendirilmeler yapabilir. Eğer, aura sınırları korunmazsa, kişi diğerlerinin duygularını üstüne alabilir.
     Aura, fiziksel ve duygusal problemlere sebep olacak, negatif enerji düşünce formları ile kirlenmiş olabilir.
     Aura, bloke edilmiş, durgun halde ise, enerji giriş ve çıkışları olmuyor demektir.

 

Dr Remedy Vücut Enerji Tarama ve Analiz sistemi ile ;

• Vücudumuzda  fiziksel ve duygusal semptomlar belirgin hale gelmeden, vücudumuzun neresinde problem çıkacağını görmemiz ve  anlamamızda yardımcı olur. 
• Enerji merkezlerinizdeki blokaj çeşitli cihazlar ve teknikler yardımı ile çözülür.

 

Blokaj çözmede;

  • Bio-Rezonans Sistemi ile çakralar açılır,
  • Manyetik alan taşıyan, değişik nanometre boyunda ışık dalgaları ile çakralar açılır,
  • Nefes  ve çakra terapisi  ile hücrelerdeki blokajlar kaldırılır, 
  • Enerjisi düşen organınıza Radionik ve Cell Com ile enerji frekansı yüklenir,
  • Hasta Organınızdaki frekans Radionik ve Cell Com ile yok edilerek yerine  sağlıklı frekans yüklenir. 

Adresimiz

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 (0216) 411 95 98
  (0530) 605 36 79
Bağdat Caddesi, Selamiçeşme, Fenerbahçe Mah. 160/1 A BLOK PK : 34726 Kadıköy - İstanbul

Hakkımızda

Dr Remedy "SAĞLIĞINIZ BAŞARIMIZDIR" sloganına esas olmak üzere sizler için hazırladığı, size en uygun programı tespit edip bunu uygulayıp toplumu oluşturan ve oluşturacak bireylere daha anne karnından itibaren sağlık bilinci ve sağlık kazandırarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmayı planlar..

Sosyal Medya: